Covidové projekty 2021
3D model kostelu nejsvětější trojice v Trhových Svinech


3D vytištěný model vesničky


vytištěné hodiny "ruka v ruce"


testování před pověšením na domě


model dalších hodin i s vteřinovkou


Úpravy na 3D tiskárně


Váha filamentu


Druhá osa Z


Přímý extrudér


Sledovač rojové nálady s výstupem na displej mobilu


planetový hodinový stroj


původní hodiny


nové hodiny s planetovým soukolím


Už visí všechny tři stroje.

Program pro ESP32 Vyžaduje Android a aplikaci Serial bluetooth terminal.