Úprava vykuřovače Grifin pro práci s vodní emulzíVykuřování včelstev se tradičně provádí lékárenským olejem. Prudkým zahřátím (pyrolízou) se z oleje uvolňuje spousta "prapodivných" uhlovodíků. To mě vedlo k použití vodní emulze místo oleje. Nosič účinné látky je na bázi oleje který snadno ve vodě emulguje ve stabilní emulzi prvního druhu. Odpařováním vody dochází vynášení mikrokapiček oleje spolu s párou s částečně odpařenou účinnou látkou. Voda je však látka s vysokým měrným teplem (dvojnásobnou než má olej) a s vysoký měrným skupenským teplem výparným. To způsobuje problém v odpařování vody v trubkovém kotlíku Grifina. Z jeho ústí odchází vysoký podíl vodních kapek. Pro odstranění tohoto problému jsem trubkovnici kotlíku doplnil o nádobku - odlučovač vodních kapek, které se následně odpaří a odcházejí tryskou jako druhotný výdech. Tato úprava zvyšuje účinnost a zlepšuje využití tohoto přístroje. Druhou úpravou je náhrada olejničky lékařskou stříkačkou s pístem vytlačovaným pomocí šroubové tyče.


trubkový kotlík s odlučovačem kapek

pohled zezhora

pohled na stříkačku

Grifin v leže na stojánku

Grifin stojící na
nádobce s plynem

Upravený Grifin pro použítí vodní emulze nebo lihového roztoku kyseliny šťavelové dodávám za 3000,- Kč.