JARNÍ  PROHLÍDKA

Březnové prodloužení dne spolu s oteplením přináší pročišťovací prolety spojené s donášením prvního pylu a vody do včelstev. Samotné zvýšení teploty startuje plodování matek. Prudce se zvyšuje teplota v hroznu, který se rozpíná ve směru meziplástových uliček a to jak ve vodorovném směru tak i ve svislém.  Včelstva zimující ve vysokém nástavku tak zasahují nejen do horního, ale i do spodního polonástavku. Zvýšená teplota a zvětšení hroznu přináší zvýšenou spotřebu glycidových zásob a tím i zvýšenou produkci metabolické vody, která je včelstvem vydechovaná do prostředí úlu. Po celou zimu moje včelstva zimují s uzavřeným hlavním česnem a otevřenými očky. První jarní březnový prolet je okamžikem otevření hlavního česna spojeným s vyčištění podložek a zpětným zasunutím asi na 3/4 hloubky. Tím se otevře část zasíťovaného dna a je umožněna cirkulace vzduchu v podmetu. Bez této úpravy docházelo v minulých letech ke kondenzaci ve spodním nástavku, k plesnivění krajních souší a k rozpouštění zbytků cukerných zásob ve spodním nástavku, které stékaly na podložku. Kondenzát ve spodním nástavku je pro včelí hrozen nevyužitelný, protože je mimo jeho dosah. Osazený spodní nástavek je přepážkou bránící průvanu ovlivňovat zimní hrozen.

Při oteplení nad 10°C a slunečném počasí provádím první zásah do včelstev. Horní polonástavek, který sloužil jako krmná komora (prostor pro uložení, a zpracování cukerných zásob vedle zbytků nevytočeného medu) bývá zčásti obsazen včelami. Tento nástavek podstavuji pod vysoký nástavek. Tímto zásahem provedu něco jako komorování ve svislém směru. Vysoký nástavek má očko ve spodním rámu a při řádném uteplení stropu se vytvoří uzavřený teplý prostor na celou výšku souší podporující bouřlivý jarní rozvoj a omezující rozvoj nosemy. Rámky z nástavků nevyjímám, pouze pohledem do uliček posoudím sílu včelstva a podle tepla vystupujícímu z hroznu posoudím velikost plodového tělesa. Podle hmotnosti nástavků provedu případnou nápravu množství zásob výměnou prázdných souší v polonástavku za rezervní souše se zásobami.

Letos jsem musel navíc ještě odstraňovat divočinu z podmetu, na kterou v loňském roce nedošlo. Spolu s tím vyčistím celý podmet. Je to to nejlepší co pro včely mohu v této době udělat = odstranění namáhavé práce zimních včel = vynášení mrtvolek a čištění dna od zbytků měli. U tří včelstev došlo tento týden k masivní loupeži. Zúžil jsem česna, ale myslím, že mají boj již prohraný.  Loupež je jev, s kterým běžně musím bojovat v létě a v podletí. Takhle v časném jaru je takto intenzivní shromažďovací pud zajímavostí?!?!

Do konce týdne zřídím opět dostatečně výkonné napajedlo.

442.JPG
včelstva s přemístěným vysokým nástavkem pod víko úlu
443.JPG
podložka je vyčištěna a povytažena tak, aby se odkrylo částečně síto ve dně úlu
444.JPG
444.JPG
445.JPG
445.JPG
447.JPG
včelstva vzniklá spojením s oddělky v loňském podletí sedí na dvou vysokých nástavcích
448.JPG
448.JPG
449.JPG
síť včely využívají k odpočinku na slunci
463.JPG
první pyl
464.JPG
464.JPG
465.JPG
465.JPG
467.JPG
467.JPG
468.JPG
468.JPG
469.JPG
přezimované včelstvo - pohled pod fólii
470.JPG
pohled do vysokého nástavku
471.JPG
otevřený plod s matkou
472.JPG
matka a její dobře živený plod
473.JPG
klidné včelstvo = pěkná práce
474.JPG
druhý rámek se zavíčkovaným plodem
475.JPG
celé stanoviště s přerovnanými nástavky a odstraněnou ochranou sítí