Len olejnatý

Letošní hledání náhradní snůšky místo akátu mě přivedlo i k poli s porostem lnu. Podle tabulek by měl nějaký nektar a pyl dát.

809.JPG
809.JPG
810.JPG
810.JPG
812.JPG
812.JPG
857.JPG
pole začalo nakvétat
858.JPG
858.JPG
859.JPG
horní česno
860.JPG
860.JPG
861.JPG
ostružiny
868.JPG
pole rozkvetlo
864.JPG
864.JPG
862.JPG
862.JPG
863.JPG
863.JPG
865.JPG
865.JPG
866.JPG
866.JPG
867.JPG
..... ale kvetlo jen dva dny a tak jsem ani nepostřehl nějaký přírůstek