Minimedomet


Několik článků v časopisech o medometech mě vyhecovalo zamyslet se nad novou konstrukcí medometu. Z místního průzkumu vím, že téměř polovina používaných medometů je již nevyhovujících. Nový medomet by měl být jednoduchý, lehký, skladný, vyhovující hygienickým požadavkům a hlavně levný. Cílovou skupinou měly být začínající mladí včelaři, ale i hobby včelaři s nevelkým počtem včelstev s poděděným medometem, který jen z dálky připomíná své dny, kdy byl ještě pocínován. Po nedlouhé době jsem konstrukci dokončil a postavil prototyp s dvěma variantami koše.

Popis konstrukce:

Medomet je složen ze dvou potravinářských přepravek (lorny na maso z lineárního polyetylénu). Spodní nádoba je opatřena vypouštěcím střihovým ventilem. Horní je opatřena odtokovou hranou. Tangenciální nerezový koš je uložen vodorovně mírně nad stykovou rovinou přepravek. To umožňuje použití dvojího pohonu koše. Pohon je z obou stran koše. Z jedné strany je přímý ruční pohon, sloužící k "odtočení" prvního medu před otočením rámků. Z druhé strany je přímo na hřídeli upnuta elektrická vrtačka s regulací otáček ve vypínači. Vrtačka je za své tělo přichycena ke spodní nádobě. Elektrický pohon slouží k dotočení zbytku medu z obou stran rámků. Rámky se vkládají do koše vodorovně a leží svými dolními a horními loučkami na ližinách. Koš je vypleten silonovým vlascem tak, že nebrání při vkládání rámků s mezerníky. Prototyp je postaven pro tři rámky s délkou 39 cm. Jsou vyzkoušeny dva třírámkové koše pro rámkovou míru 39x24 a 39x30 (2ks 39x15). Obsah dolní nádoby je spočítán na více jak 15 kg medu.

Vnější rozměry: složený stav = 40 x 60 x 60cm, sestavený včetně vrtačky = 80 x 60 x 60cm.

Pro majitele rámkové Langstroth míry do výšky 20 cm přichází v úvahu použití osy otáčení podél přepravek. Při tomto uložení koše se do něj vejdou 3 rámky.

Provozní zkušenosti:

Medomet je při práci uložen na stole. Při otevření je horní část opřena o stěnu. Vkládání rámků je snadné a rychlé. Již vložený plný rámek sám pomáhá v natočení koše do další polohy. Ruční vytáčení je příjemné bez rázů. Po odtočení většiny medu a zapnutí vrtačky lze snadno nastavit optimální otáčky vytáčení kolečkem regulace ve vypínači vrtačky. Nevyváženosti rámků se projevují podstatně méně než u stojatého provedení medometu. Je to dáno tím, že těžiště je podstatě níže oproti klopným hranám spodní nádoby. Zajímavým zjištěním je to, že většina medu je odstříknuta do spodní nádoby a jen malé množství je na stropě horní nádoby. Vypouštění medu bylo provedeno po přetáhnutí medometu přes hranu stolu otevřením ventilu nad sběrnou nádobou. Pro vyprázdnění spodní nádoby byl celý medomet podložen a nakloněn k přední stěně.

Cenová kalkulace:

Náklady na materiál, práci, energie a daně určují cenu mezi 3500 - 4000 Kč. Vzhledem k užitné hodnotě je to cena velmi přijatelná ve srovnání s cenami komerčně nabízených medometů které se pohybují u plastové verze nad 7000,-Kč a nerezové varianty nad 10000,-Kč.

929.JPG
celkový pohled ze strany elektrického pohonu
930.JPG
celkový pohled ze strany ručního pohonu
936.JPG
pohled na elektrický pohon
933.JPG
třírámkový koš 39 x 24
934.JPG
třírámkový koš 39 x 30
931.JPG
pohled dovnitř
935.JPG
pohled na ruční pohon
932.JPG
vkládání rámků do koše z boku
939.JPG
celkový pohled na otevřený medomet
938.JPG
pohled zleva
937.JPG
pohled zprava
976.JPG
ochranný štít kliky
977.JPG
vyztužený závěs nádob
978.JPG
nerezový lem na odkapávání medu
979.JPG
pojistka překlopení horní nádoby
980.JPG
odklopená horní nádoba