Naslouchání včelám

Každým rokem přichází neklidné období v životě včelaře, které se zvyklo nazývat rojovou náladou. Je to doba, kdy se ve včelstvech probudí touha se rozmnožit. Umí se množit dělením včelího společenství na část odlétající se "starou" matkou a část v které se právě líhnou nové matky. Obecně se považuje tendence k rozdělení včelstva za nežádoucí. Zejména proto, že přichází v době, kdy včelař od včelstev požaduje maximální výkon. Nebudu řešit způsoby jak rojovou náladu ve včelstvu ukončit, ale zabývám se způsobem jak rojovou náladu diagnostikovat. Jde o to zjistit ji dostatečně brzo před vyrojením. Před více jak 20-ti lety jsem tuto techniku využíval za pomocí nahrávání zvuku včelstva a jeho zpracování v klidu domova. Používal jsem k tomu FFT naprogramovanou v Pascalu a pak v Delphi. Nyní jsem se rozhodl využít k tomu mikrokontrolér Arduino, který je skvělou "hračkou" ale zároveň mocným nástrojem. První verzi programu jsem postavil na Arduinu UNO, které spolu malým 2,8" displejem funguje dobře, ale má poměrně malou vnitřní paměť. Druhá verze postavená na Arduino MEGA s 3,5" displejem dokáže pracovat s FFT s frekvenčním košem 2 Hz. To je skvělé rozlišení při práci ve frekvenčním rozsahu 0 - 500 Hz. Jak ukazují následující obrázky, včelstvo produkuje "hluk" v několika skupinách frekvencí. Nás zajímá šum na frekvenci kolem 250 Hz. Tento šum se od počátku rojové nálady posouvá k hodnotě 300 Hz. Původní pásmo se rozestoupí na dvě jedno kolem 200 Hz a druhé 300 Hz. Červená stopa na frekvenčním spektru typu "vodopád" ukazuje vrchol akustického výkonu a jeho posun u "rojových" včelstev je dostatečně zjevný. Mikrofon se zesilovačem MAX9814 je "potichu" vložen mezi rámky hned pod krycí fólii u následujícího včelstva než které právě prohlížíte. Než dokončíte práci na jednom včelstvu vytvoří se dostatečný záznam na "vodopádu" a tak jste informováni o tom, co vás čeká u následujícího včelstva.typický průběh křivky získané pomocí FFT při vstupu jedné frekvence


testování pomocí generátoru funkcí s kontrolou na osciloskopu


sestava ve vytištěné krabičce leží na powerbance a mikrofon se zesilovačem


mikrofon se zesilovačem je vložen mezi horní loučky rámků hned pod folii tak aby včelstvo nebylo vyrušenoTypický průběh u včelstva bez zjevné rojovky (červená čára těsně nad 250Hz)Typický průběh u včelstva s rojovou náladou (původní čára se rozdělí na 200 a 300Hz)
nalezené matečníky
Odposlouchávadla v provedení arduino MEGA a arduino UNO

Další varianta s ESP32 a přenosem dat do mobilu přez bluetooth


Odkaz na stažení programu