Využití akustické technologie pro vyhodnocování stavu včelstev

 

Úvodem pár slov:

Už dávno je známě, že včelstvo „zní“ různě v různých stavech své aktivity. Včelí úl vydává zvuky na frekvencích 20 až 10 000 Hz. Naše oblast zájmu je mezi 200 a 500 Hz. Zvukem včelstev se zabývali mnozí:

Eskow, Hanson, Lasz, Woods a další.

 

 

E. F. Woods sestrojil přístroj pro analýzu zvuků, který nazval Apidietor. Tenkrát to nebylo jedno­duché, přístroj byl velký a nepřenosný. S vývojem integrovaných obvodů a zdokonalením filtrace se může dosáhnout velmi malé verze, která se vejde do ruky.

Hlavni technické odlišnosti mezi Apidictorem a přístrojem popsaným dále (BTA — Bee Tone Analyzer — analyzátor včelích zvuků) jsou v tom, že Apidictor používal pasivní LC filtry zatímco BTA využívá filtrování aktivní. Apidictor byl omezen třemi frekvencemi, mezi kterými mohl přepínat. BTA je laditelný plynule na 180 a 550 Hz.

Nevýhoda neladitelného filtru je jeho „strmost“. Když se podíváte na úzké pásmo, mů­žete přehlédnout tu správnou frekvenci, a když zvolíte pásmo širší, nevidíte, kde vrchol vlastně je.

Strmost ETA je 5 Hz/9 dB. BTA také umožňuje měřit úroveň signálu v dB v rozsahu celého spek­tra.

Jak už jsem napsal výše - okolnosti, které ve­dou k rojové náladě, jsou zapříčiněny mladuškami, které přestávají krmit matku. Ta přestává klást vajíčka. Mladušky které ztratily možnost zbavit se mateři kašičky, jsou znepokojeny a tento nepokoj vyúsťuje v intenzivnější mávání křidly čímž je generován silnější hluk, hlavně na frek­vencích v pásmu 200—300 Hz. Protože počet mla­dušek se zvětšuje, z hluku se stává zvuk. Síla to­hoto zvuku koresponduje s počtem mladušek, které nemohou krmit larvy. Tento zvuk je třeba vyfiltrovat v úzkých pásmech a zesílit. Přístroje doposud používané byly naladěny na jednu frek­venci, o které se předpokládalo, že je to frekvence vázaná na rojovou náladu včelstva. To se ukázalo jako omezení. Ukázalo se, že tato frekvence se liší pro různé druhy včel a je jiná též v různých fázích přípravy k rojeni. Vývoj moderní technologie do­voluje vyřešit tento problém úplně jiným způso­bem, způsobem, který dříve nepřicházel v úvahu.

Abychom si ulehčili porozumění grafu, připomeňme si, že stoupnutí hlasitosti o 3 dB zna­mená zdvojnásobení sily zvuku.

1)  21 dní před vyrojením se objevuje nárůst intenzity zvuku (v porovnáni s klidovým sta­vem) v okolí 240 Hz. To je dlouho před tím, než včely začnou stavět matečníky, ale tento vzrůst intenzity indikuje jejich úmysl se stav­bou začít. Už teď můžete provádět preven­tivní opatření.

2) 8 dní před rojením intenzita zvuku vzrůstá dál s posunem maxima na 270 Hz.

3) 1 den před rojením se zesiluje zvuk a maxi­mum se posouvá na 300 Hz.

4) nově usazený roj.

 

Jste-li ve správnou dobu na správném místě, první varováni dostanete tři týdny před vy­rojením. Jestliže z jakéhokoli důvodu přijdete pozdě, můžete z frekvence maximální hlasitosti odhadnout dobu do rojení.

Bezmatečné včelstvo: včelstvo nevydává speciální zvuky jenom v případě, že se chystá k rojení. Také se může stát, že při prohlídce zmáčknete matku mezi dva plásty. Tímto způsobem může přijít o matku i zkušený včelař. Včelstvo bez matky bude v rozsahu půl hodiny až dvě hodiny po této události znít úplně jinak. Bude vydávat zvuky v oblasti 300—400 Hz, které rozpozná každý i netechnický vzdělaný člověk.

 

Poznámka: síla tónu bezmatečného včelstva bude po 4-5 hodinách klesat. To znamená, že mů­žete zjistit ztrátu matky po prohlídce, nikoli však ztrátu matky po zimním období.

Po prohlídce úlu a jeho zavření, ještě než ode­jdete domů, můžete se poslechem přesvědčit o tom, že všechno je v pořádku, matka žije a těší se dobrému zdraví.

 

Naslouchání během zimy: když mluvím o na­sloucháni včelstvu, je několik příležitostí, kdy to dělat. Kdo by neposlouchal včelstva v zimě a ne­přál by si zjistit víc o jejich stavu? Ale když jste se přesunuli od jednoho ke druhému, pamatovali jste si JAK a JAK HODNĚ to předchozí znělo?

 

Je to změť zvuků, ale jak je rozplést, když nejste zrovna „ladič piján“ s absolutním sluchem? Místo abyste včelstvo rozebírali a prohlíželi, vložíte do úlu malý mikrofon, připojíte kabel k malé skříňce tlačítky a panelem ze světelných diod, nastavíte knoflíky a podíváte se na diody.

Během zimy je tato procedura ještě snadnější, jenom česnem zastrčíte mikrofon připevněný na loučce. Je dokonce možné připojit ke skříňce slu­chátka (záleží na vás) nebo magnetofon a zvuky si přenést domů pro pozdější vyhodnoceni.

 

Přístroj na takováto měření nabízí firma MITRONIC, M. Buřič, K starému lomu 12, 107 00 Praha-Dubeč, tel 272 702 878.

 

Parametry přístroje:

kmitočtový plynule přeladitelný rozsah: 160 - 450 Hz

Rozsah úrovně signálu: 0 - 27dB

Zobrazení 10 x Led dioda (po 3dB)

Příslušenství: mikrofon, redukce jack pro nahrávání na magnetofon.

Napájení: 3 x 9v (baterie 51D)

Záruka: 1rok

 

 

A nyní moje řešení:

Mým cílem je zpracování akustického signálu pomocí PC přímo na stanovišti nebo v klidu doma. Úkolem je digitalizace nízkofrekvenčního signálu z mikrofonu a provedení spektrální analýzy tohoto signálu v úzkém rozsahu do 500Hz, vyhodnocení výsledků a zaznamenání do databáze ke konkrétnímu včelstvu.  V současnosti mám zpracován program na zpracování analýzy s přesností na 1 Hz, program pro výpočet aproximační křivky „zprůměrovaného“ záznamu, digitizér analogového signálu pro vstup do sériového portu a dále verzi pro Windows se vstupem přes zvukovou kartu.

 

Včelstvo bez rojové nálady:

 

 

Včelstvo s rojovou náladou:

 

Na níže uvedených odkazech jsou umístěny dvě složky věnované dvěma variantám přístroje pro vyhodnocení zvuku včel. Najdete na nich potřebné soubory pro spuštění a návody na stavbu.

 

1) Spektrální analýza se vstupem do sériového portu

 

 http://www.sweb.cz/jjvcela/COM1

 

Tato varianta je určena pro PC bez zvukové karty (???). Obsahuje návod na stavbu AD převodníku pro sériový port. Tento převodník je vlastně 8 – bitovou sériovou zvukovkou, která slouží pouze pro vstup a digitalizaci signálu. U tohoto programu, je třeba nastavit správně použitý port.

 

2) Spektrální analýza se vstupem do zvukové karty

 

 http://www.sweb.cz/jjvcela/SoundBlaster

 

Druhá varianta je určena pro PC se zvukovou kartou. Pro připojení ke zvukovce Vám stačí prodlužovací kabel se stereojacky (3mm) na obou koncích. Za vstup je vhodné použít Line-In (má vyšší citlivost než Mic). V panelu Play Control je potřebné nastavit ve Možnosti - Vlastnosti – Záznam: vybrat Line-In a nastavit hlasitost na maximum.

 

 

 

Funkčnost obou zařízení lze snadno prověřit dotykem prstu na „živém“ konci kabelu (zapojeném do vstupu u zvukovky, ev. do sériového portu). Některé zvukovky nejsou schopny vzorkovat s nejnižší frekvencí (6000Hz), a proto je potřebné použít volbu 8000 nebo vyšší.

 

Nahrávání zvuku provádím elektretovým mikrofonem do přenosného magnetofonu se „slovním“ zadáním čísla včelstva na konci nahrávání (10 – 20 s). Mikrofon je běžně k dostání, ale můžete také použít „vykuchaný“ interní mikrofon z kazetového magnetofonu, který připojíte přes kabel a konektor na původní vodiče v magnetofonu. Důležité je zachovat připojení kostry mikrofonu na kostru konektoru i zásuvky (pokud nemáte vlastní vstup na externí mikrofon zapojit místo interního mikrofonu).

Největším problémem je správná volba umístění mikrofonu v úlu. V polystyrénových úlech se mi osvědčilo přiložení mikrofonu umístěného v rozříznutém tenisáku na zadní stěnu plodiště. Citlivost mikrofonu umožňuje snímat zvuky přez stěnu úlu. Nejvhodnější čas pro nahrávání je navečer po ukončení letu včel.

Nahrávání do magnetofonu: záznam 10 – 20s a poté nahlášení čísla včelstva.

Vyhodnocení: připojení propojovacího kabelu mezi sluchátkový výstup a vstup do zvukovky (Line In). Nastavení dostatečné intenzity na Play Control. Spuštění spektrografu a sledování skvrn u kolem 300Hz - provádím se spuštěným příposlechem z výstupu ze zvukovky.

 

Přeji mnoho radosti a úspěchů s požíváním těchto programů.