Sériový chov matek


Na jaře jsou včelstva v různé kondici. Tak jak včelstva postupně sílí do první snůšky, je vhodné oddělky z nich vytvářet postupně.
Tomu vyhovuje postupný chov matek v týdenních sériích. K tomu používám "Plánovací kalendář", který mi ve stejné dny v týdnu určuje činnosti, které je potřeba vykonat. K běžným pracem jsem si naplánoval i ošetření kyselinou mléčnou v době kdy v oddělcích už není žádný starý ani nový zavíčkovaný plod. Je na to kupodivu velmi málo času. Nejpracnější činnosti vycházejí naštěstí do víkendu.

Excelovský soubor ke stažení

Matky chovám přelarvováním do misek umístěných na liště o délce horní loučky a šířce 15 mm. Tuto lištu vkládám do mezery mezi plásty.
Na jeden až dva dny je vkládám do startéru a pak do dochovných včelstev nad mřížku. Zavíčkované matečníky z dochovných včelstev z předcházející série vracím zpět do startéru. Tam počkají do jejich použití v oddělcích.

Používám voskové i plastové misky. Následující videa ukazují jak vyrábím misky, jak je lepím na lišty a jak je odřezávám nožem z lišty.

Příprava voskových misek:


Příprava chovných lišt:


Seřezávání zralých matečníků:
Vložení chovné lišty, přijaté matečníky v dochovném včelstvu, "hotové" zralé matečníky a umístěný matečník v oddělku.