Dokončený sklopný zvedák úlů

Zvedák mi bude sloužit jako pomocník při jarní kontrole podmetů, výměně den a náhradě či doplnění spodního nástavku. Původní přenášení horní části úlů už je pomalu nad mé síly. Pro sklopení a roztržení jednotlivých částí úlů od sebe v poloze "na zádech" není třeba téměř žádné síly. Je zkonstruován tak, aby šel přizpůsobit libovolné výšce umístění úlu i na bočním svahu.

Zvedák ve zpřímené poloze

 


Zvedák v transportní poloze


Sevřené nosné packy


Rozevřené


Zvedák ve sklopené poloze


 

Zvedák při práci