Učebnice pro střední školy technického typu " Části strojů a mechanizmy ".

 

Učebnice pro střední školy technického typu " Statika tuhých těles ".