Úhynový rok 2017

Rok 2017 byl zlomovým rokem v mé přes 40 let trvajícím včelařském životě. Začalo to určitě zjištěním, že v sousedních spolcích jak z východu, tak ze západu, se vyskytla americká hniloba plodu (mor plodu). Přiznávám se, že jsem dost vyděšený z podobných informacím. Bude to tím, že chov včel mám hluboce zakořeněn ve svých genech. Hned jsem provedl důkladnou jarní prohlídku všech 150-ti včelstev. To co jsem nalezl, nebylo povzbudivé. Výskyt mladušek s deformovanými křídly a pytlíčkový plod ukazoval na možné problémy už na jaře. Následovala jedním slovem skvělá sezóna i přes omezení s kočováním. Vybraná stanoviště dala pěkné tři snůšky. Včelstva byla zásobená až do konce června dostatečně i pylem. S červencem však nastaly změny. Dvě z pěti stanovišť začaly mizet přímo před očima. Byly od sebe vzdálené necelé 2 km. Neměly k dispozici pyl ze slunečnice jako ostatní stanoviště. Jediný pyl, který byl v doletu, byl z kukuřice. Zůstaly úly plné zásob bez včel. Po jisté době byly objeveny slídilkami a než jsem je zavřel a odvezl, byly vyloupeny. Jedno z těch stanovišť jsem začátkem července celé převedl na mezistěny. Jsem hloupý šetřílek a tak jsem vybrané plodové plásty použil pro tvorbu oddělků na témže stanovišti. Oddělky na tomto stanovišti odešly první a následovala polovina z přemetených včelstev. Do konce září se situace stabilizovala a tak jsem převezl zbytek včelstev z kočovných stanovišť. Další chyba. Mizení včel pokračovalo až do března následujícího roku. Žijeme v době, kdy všechno je jinak a dlouhodobé zkušenosti mohou být k ničemu. Čeká nás život v nejistotě a patrně viry jsou tím, co změnilo pravidla hry.

Nástavky se soušemi jsem soustředil v medárně a pak najednou vytavil, rámky vylouhoval a nástavky vymáchal v roztoku BEE-SAFE. Na jaře mi nezbylo než celý proces zopakovat. Byla to velmi smutná práce likvidovat tolik souší včetně těch plných zkrystalizovaných zásob. Takhle se asi cítí ti, co mají "silnou" snůšku s melicitózou. Čekat ale déle se však nedalo. Za chvíli přibyde práce se včelami a zavíječ by stihl nadělat ze souší paseku.

Po jarní prohlídce musím konstatovat, že naše včelstva nejsou v dobré kondici. Až na několik výjimek. Ty budou základem pro výběr dalšího chovu. Čeká nás opětovné namnožení a pravděpodobně opět přemetení na mezistěny zbytku z loňska nepřemetených včelstev. Po zkušenosti s loňskými oddělky vidím jedinou možnost množení za současných podmínek formou smetenců. Tedy bez kontaktu s původním dílem mateřských včelstev.


Prořídlé zimoviště.

Stanoviště mého syna.

Připravené pracoviště pro tavení souší.

Nástavky s vytavenými soušemi po zemřelých během zimy.

Sebraná měl pro vyšetření na mor v trubkách od toaleťáku.

Vzorky připravené k odeslání do Agroly.

Vytavený vosk.

Máchání nástavků v BEE-SAFE.

Polystyrén dočasně změní barvu.

Sud s vodou na oplachování vylouhovaných rámečků.

A je hotovo!

Oschlé vylouhované rámečky.

Vytavený vosk uložený na lepší časy.