Vysoušeč řídkého medu

Blíží se nová sezóna a tak připravuji nový agregát na dosoušení medu. V našich končinách dokvétá řepka těsně před květem akátu. Přes všechny výhrady k akátovému medu je mezi zákazníky o něj největší zájem. Preferují ale akát v prvotřídní kvalitě. Nezbývá mi nic jiného, než všechnu řepku urychleně odebrat, vytočit a rychle nakočovat do akátu. Pravidelně se mi ale stává, že řepka konečně začne medovat v poslední dny kvetení. Horní zavíčkované nástavky bývají v pořádku, ale nezavíčkovaný med ve spodních nástavcích má velký obsah vody. Hledal jsem řešení v uložení rámků s řídkým medem ve vybraných včelstvech, umístit jej do oddělků, ale žádná z těchto metod mě neuspokojovala. Nyní již odebírám všechen med z ponástavků, pouze rámky s plodem z nejspodnějšího polonástavku nad plodištěm přidávám do včelstev, která zaostávají. Rámky s řídkým medem při vytáčení nechávám až na konec, a po vytočení řídký med skladuji v oddělených nádobách. Pro vyřešení problému s řídkým medem jsem před 5-ti lety sestrojil prototyp zařízení na jeho dosoušení. Vodu z medu vysouším teplým vzduchem pomocí ventilátoru s topením o výkonu 1000W. Med je nabírán plaňkovaným košem, který med zároveň promíchává. Teplota vzduchu se pohybuje do 45°C a teplota medu do 35°C. Při provozu na noční proud za 3 hodiny odebere z konve medu 3% vlhkosti. Pohon je stěračovým motorem napájeným 5V ze zdroje z PC. Převod na koš je do pomala na konečné otáčky pod 2/min. Lopatky se musí stihnout smáčet hladinou medu. Otáčky musí být tak nízké aby nedocházelo k zanášení vzduchu do medu. Vznikla by tak jemná tvrdá pěna, která se nerozpadne ani po dlouhé době. Vyplave jen po zahřátí medu. Pro letošní rok vysoušeč konečně předělávám do finální podoby s větší nádobou z nerezu a s košem s nerezovými lopatkami. Součástí nového provedení bude i manipulátor na zvedání a vylévání konve.

Následuje několik fotografií prvního agregátu ještě před přestavbou.

451.JPG
celkový pohled na zařízení s odmontovaným ventilátorem topení
452.JPG
detail ze strany pohonu - 12V stěračový motor
453.JPG
pohled na koš s lopatkami
454.JPG
převod do velmi pomala
455.JPG
pohled ze shora na zavěšení hnacího hřídel
456.JPG
koš vyplňuje celý prostor bubnu
457.JPG
vypouštěcí kohout
458.JPG
pohled z druhé strany
459.JPG
pohled do bubnu ze shora
460.JPG
pohled na unášeč koše
 

Nový tvar lopatek

Nový typ bude pracovat na jiném principu. Ten původní vysoušel med pomocí suchého vzduchu, který byl vyroben jeho zahřátím. Nový typ bude využívat komerční odvlhčovač vzduchu, pracující na principu kondenzace vodní páry na výparníku s nižší teplotou, než je rosný bod vstupního vzduchu. Předpokladem pro funkci není jen vzduch o nízké relativní vlhkosti, ale i velká rychlost proudění kolem velké plochy smáčené medem. Lopatky nového typu mají celkovou plochu 12m2 a rychlost otáčení do 2 za minutu. Jsou lomené pro to, aby nabíraly med  a zároveň kvůli zajištění tuhosti v ohybu. Celý prostor odvlčovače bude uzavřen a tak bude využíván stále stejný vzduch. Kapacita nádrže je 150 litrů tedy do 200 kg medu. Na rozdíl od komerčních odvlčovačů medu používající kruhové kotouče, rovné lopatky lépe využívají materiál na jejich výrobu.

.

 


celkový pohled na nové zařízení s nenamontovaným krytem

pohled ze strany vypouštěcího ventilu

 

 

 

"oplechovaná" vana

celkový pohled na skříň

otevřený přední poklop

pohled na pohon bubnu 12V stěračovým motorem napájeným 5V z počítačového zdroje

zadní část s vysoušecí technologií

 
 

Výsledek po prvních dnech zkoušek jen přibližně:

3% vlhkosti za 24/hod z 200 kg medu = 6 litrů vody (odkapává 1 kapka za 1 sekundu).

Teplota vzduchu ve skříni 35°C. Relativní vlhkost vzduchu ve skříni 35%.

Doba pro načerpání 6-ti konví je nepoměrně kratší než gravitační vypuštění 6-ti konví medu 6/4" ventilem.

Energetická náročnost: ventilátor 150W, odvhčovač 450W, pohon cca 100W, to je za 24 hod. 16,8kWhod => cena na jeden kg medu = 0,35Kč/kg.

 


celkový pohled do přeplněné medárny

vypouštěcí ventil

 

koleno zvednuto aby med neodkapával

kbelík napůl naplněný zkondenzovanou vodou z každé várky

čerpadlo = nedocenitelný pomocník

proud medu z čerpadla

Kapající med na závětrné straně kola. Na návětrné stéká přerušovaným proudem z horních lopatek na spodní.Za 10 dní práce u konce. Vysušeno 70 konví s úbytkem  2 konve (zkondenzovaná voda).

Deštivé jaro 2010

Řepka pod víčky 23%, nezavíčkovaný 22%. Vytáčení od pátku 28.5. do 4.6. a v tom asi je ten problém, který nastal. Každý den jsem odpouštěl z vany jen takové množství, které jsem vytočil. Tak se stalo, že ve vaně zůstával jistý podíl medu už z prvního dne vytáčení. 6. den med začal houstnout, ale stále tekl. 7 den ale ztuhl tak, že jsem musel vytáhnout koš a 2 hodiny velkou sběračkou vanu vybírat. Pak jsem zahřál celý prostor skříně přímotopem aby stekl med z "obalených" lopatek koše. Bude to chtít napříště vyprázdnit z vany veškerý řepkový med nejlépe každý den a začít vysoušet až zase bude vana plná. A sestrojit 2 úpravy: 1.) dva navijáky na sloupy stolu pro zvedání koše 2.) upravit nohy stolu tak, aby šel jednoduše naklonit směrem k výpustnímu ventilu.