Rád si udělám dost času, abych shlédl nějakou přednášku s včelařskou tématikou, nebo absolvoval exkurzi u včelaře. Vše si nahrávám na video, abych je znovu shlédl v klidu v zimě. Pomáhá mi to abych si připomněl to co jsem už slyšel ale zapomněl. Některé věty vnímané pouze sluchem během dlouhé přednášky jen tak prošumí hlavou a k jejich zpracování je zapotřebí soustředění nebo opakování.

Někdo sice může tvrdit, že by stačil jen zvuk, ale věřte, že zvuk s obrazem je podstatně lepší!

Zde je moje filmotéka:

 

př. Kolomý, Strnad

exkurze na farmě

1997

1 CD

 

včelařská konference

Olomouc 1998

1998

2 CD

 

př. Kolomý

exkurze na farmě

1999

1,5 CD

1 DVD 

př. Smělý, Kašpar

návštěva u včelařů 

1999

1 CD

 

Filipov

šlechtitelská stanice

1999

1 CD

 

ing. Jindra

exkurze na lesním kočovném stanovišti,

výroba čepů a jiné vychytávky,

záběry z práce se včelařským kroužkem

1999

3 CD

1 DVD 

př. Dlouhý, Vaníček, Prostějov

návštěvy na stanovišti a šlechtitelská stanice

2000

1 CD

 

př. Žák

šlechtění na rezistenci a vyšší produkci

2000

2 CD

 

ing. Titěra

plemenitba a chov matek

2000

2 CD

 

ing. Titěra

nemoci a škůdci 

2003

2 CD

 

ing. Kamler

varroáza a nosematóza

2003

2 CD

 

Brazilská včela

Včela zlatá

včela zabiják?

plno makrozáběrů a ukázky z velkochovů

sběrači medu v Indii

 

1 CD

 

Včelařská encyklopedie

aktualizace pro majitele encyklopedie

 

1 CD

 

2. seminář

Pracovní společnosti

nástavkových včelařů

př. Ducháč, Boháč, Petr Texl

2003

2 CD

 

ing. Čermák

exkurze v Zubří

2003

2 CD

 

ing. Titěra

perspektivy včelařství v Čechách

Natura Viva 2003

2003

1 CD

 

cyklus přednášek:

„Moderní metody včelaření“

ing. Ant. Přidal, PhDr.,

ing. Kv. Čermák, CSc,

ing. Petr Texl,

př. Mir. Zelený,

Lad. Nerad

příčiny vzniku a tlumení rojové nálady,

porovnání uteplených a neuteplených úlů,

porovnání kombinovaných

a nízkonástavkových úlů,

včelaření v Maďarsku a Slovinsku,

jednoduchý chov matek,

vyfukování včel z medníkových nástavků

2003

3,5 CD

 

ing. Kamler

kurz vaření medoviny

2003

1,5 CD

 

farma LOM u Mostu

seminář zakládání včelařských farem

2003

2 CD

 

ing. Ant. Přidal, PhDr.

ošetřování včel na jaře

2003

2 CD

 

př. Opršal

návštěva na stanovišti chovatele matek

2003

1 CD

 

ing. Titěra

racionalizace ve včelařství

2004

2 CD

 

3. seminář

Pracovní společnosti

nástavkových včelařů

ing. Petr Texl

ing. Přidal

ing. Kamler

 

cyklus přednášek:

 

Cesta medu – kritické body

Vznik medu a jeho hodnocení

Zpracování medu

2004

4 CD

 

Killer Bees

Mutant Bees

dva filmy o životě včel s velkým množstvím pěkných makrozáběrů a ukázek z velkochovů (anglický komentář)

2004

2 CD

 

ing. Titěra

současné problémy včelařství v Čechách

Natura Viva 2004

2004

1 CD

 

př. Skuhrovec

exkurze na stanici v Liběchově

2004

1 CD

 

ing. Jindra

exkurze na stanovišti v akátech a na stanovišti s oddělky

2004

1 CD

1 DVD 

Apimondie 2003

návštěva výstavy Apimondie ve Slovinsku

2003

1 CD

 

př. Jar. Sedláček

návštěva v Příchovicích u špičkového chovatele matek

2004

2 CD

praktická část

1 DVD 

problematika komerčního včelaření

Lysá n.L.

poznatky z praxe (Kolomý, Sláma, Zelený, Texl)

snůškové zdroje (Kamler)

prodej medu „ze dvora“ (Texl)

mor plodu, dezinfekce, tumidóza (Titěra)

výsledky dotazníkové akce (Kamler)

2004

4,5 CD

 

The Summer of June

Kanadský film o životě včel (v českém znění)

2004

1 CD

1 DVD

Tumidóza

film o nové nemoci včel v USA s německým komentářem

2004

1 CD

1 DVD

velkovčelař v USA

amatérské záběry z velkoprovozu

 

1 CD

1 DVD

lidová řemesla

pletení výrobků ze slámy a proutí

 

1,5 CD

1 DVD

ing. Kamler

efektivní chov včel

2005

2,5 CD

 

4. seminář

Pracovní společnosti

nástavkových včelařů

 

cyklus přednášek: Mobilní včelaření

mobilní včelaření v Itálii (Texl)

náklady na mobilní včelaření (Kamler)

mobilní včelaření ve Francii (Kamler

veterinární opatření při kočování (Krabec)

mobilní včelaření v maringotkách (Sedláček)

převoz včelstev po pozemních komunikacích

ukázky paletového systému (Nerad, Zelený)

2005

6 CD

 

Carnica Singer

návštěva v Rakousku u Singerů s ukázkou chovu matek

 

1 CD

1 DVD

včelařem v USA

Průřez celým rokem několika velkoprovozů v USA. Přes maďarský komentář jsou patrné detaily chovu včel vyspělých velkovčelařů. Pětihodinový film ukazuje co všechno včela „vydrží“.

1993-94

4 CD

4 DVD

II. podzimní včelařský seminář Třešť

Světová výstava medu v Dublinu a Apiexpo 2005

Prodej medu ze dvora (Ing. Petr Texl)

Zdroje snůšky a krystalizace medu (Ing. Oldřich Haragsim, CSc.)

Včelí produkty pro lidské zdraví (MUDr. Jiří Brožek)

2005

2 CD

 

František Texl

velmi inspirativní návštěva na stanovišti ve Vranově nad Dyjí

2006

2 CD

2 DVD

František Kilián

povídání o chovu matek na včelařské výstavě v Novém Kníně

2006

1 CD

 

Bill Růžička

poutavé vyprávění Čechokanaďana o svém chovu, chovu včel v Americe a o metodě léčení varrózy metodou MiteGone

2006

4 CD

 

MUDr. Radek Hubač

včelí produkty – zajímavá a obsáhlá přednáška nejen o jejich využití v léčitelství

2006

2 CD

2 DVD

VI. jarní seminář nové techniky

Současný stav včelařství v ČR (Ing. Petr Texl)

Včela a včelstvo ve snůšce (Ing. Květoslav Čermák)

Zajímavosti z výzkumu (Ing. Antonín Přidal)

Dvoumatečné včelaření (Mgr. Bronislav Gruna)

2007

4 CD

3 DVD

Neuvěřitelné schopnosti včel

Francouzský film o využití dovedností včel

2007

1 CD

1 DVD

Sedláček Bučovice

Exkurze u mladého komerčního včelaře

2007

3 CD

3 DVD

Přednáškový cyklus v Mladé Boleslavi

Květoš Čermák -  Chov včel s důrazem na selekci odolných včel proti nemocem

Igor Dibus – Chov včel na profesionální farmě

Antonín Přidal – Příčiny rojení

Pavel Cimala – Chov včelích matek a včelaření  v systému EURODADANT

2007

5 CD

3 DVD

Ing. Titěra: přednáška v Lovosicích Selekce: práce která nekončí

2008

2 CD

1 DVD

Německý film o chovu matek (polsky)  

1 DVD

MALKA - argentinský velkochovatel matek (anglicky, španělsky a francouzsky)  

1 DVD