POPIS KONSTRUKCE NÍZKONÁSTAVKOVÉHO ÚLU

NÍZKÝ RÁMEK 39 x 14. 2

NÍZKÝ NÁSTAVEK 9 x 39 x 14. 6

STROP NÁSTAVKOVÉHO ÚLU. 23

KOČOVNÉ DNO NÁSTAVKOVÉHO ÚLU. 27

VYSOKÝ NÁSTAVEK 9 x 39 x 28. 34

VYSOKÝ RÁMEK 39 x 28. 38

 

Fakta o pěnovém polystyrenu

 

NÍZKÝ RÁMEK 39 x 14

Rámek je složen z přířezů z lipového nebo smrkového dřeva. Díly jsou spojeny tenkými hřebíky 1,2 až 1,5 mm dlouhých minimálně 30 mm. Horní loučka je pro snadné zachycení mezistěny opatřena drážkou . Rámek je drátkován vodorovně. Je zachycen dvěma hřebíčky o délce do 10 mm z boku bočních louček. Po elektrickém zatavení mezistěny je drátek vypnut do boku na straně přechodu mezi dírkami třetím hřebíčkem. Dole je mezistěna pouze přiložena z boku k spodní loučce. V případě většího odchlípnutí je třeba rozestavěnou mezistěnu na několika místech k loučce přimáčknout prsty. Mezistěny získáte rozpůlením mezistěny o rozměru 37 x 27 cm, které jsou běžně v prodeji.

 

Výroba přířezů, montáž rámků, navrtávání otvorů, drátkování a zatavování mezistěn je činnost určená pro předjaří. Jedině tak není včelař zaskočen ochotou mladých včel stavět v době květu prvních ovocných stromů.

 

 

 

 

NÍZKÝ NÁSTAVEK 9 x 39 x 14

 

Nástavek je složen ze dvou dřevěných rámů a polystyrénových stěn. Horní rám je opatřen drážkou pro zavěšení rámků. Nástavek nemá žádné falcy, které by měly jednotlivé nástavky držet pohromadě. Ze zkušenosti stačí propolis na udržení kompaktnosti úlu. Dřevěné díly jsou po montáži (slepení) nástavku napuštěny fermeží a polystyrén je opatřen akryláto-pískovou úpravou.

 

Dřevěné díly jsou vyrobeny z protažených smrkových nebo borových latí stejné tloušťky. Rámy jsou sčepovány a slepeny epoxidovým lepidlem (pro prodloužení práce s epoxidovým lepidlem doporučuji naředit 10% lihu). Všimněte si rozdílného čepování horního a dolního rámu. Důležité je zachování pravých úhlů a nezkrouceného tvaru. Rámy při lepení pokládáme křížem (pootočením o 45°) na sebe aby nedošlo k jejich vzájemnému slepení. Nezapomeňte na vyfrézování nebo proříznutí očka ve spodním rámu (nejlépe až po  slepení celého nástavku). 

 

Polystyrénové díly (velikost 415 x 110)

Všechny díly jsou stejných rozměrů vyrobeny z desek tloušťky 30 mm. Polystyrén volíme co možná největší tvrdosti (ve stavebninách je k dostání většinou jen nejměkčí – je třeba si jej objednat). Variantou může být i extrudovaný polystyren (Jackodur). Čelní díly jsou z boku přifrézovány (příříznuty) ve stykové ploše. Tím je zajištěno, že všechny lepené plochy jsou obrobeny – rovné. Také je vhodné venkovní hrany čelních dílů buď srazit nebo zaoblit obroušením (je to nejčastější místo poškození povrchu a pak zde pronikají mravenci do polystyrénu). Řezání polystyrénu provádíme jemnozubou kotoučovou pilou. Při řezání vzniká plno jemného prachu, který se na vše lepí (nemáte-li odsávání je nejlépe toto provádět venku za větrného počasí! ?!?!). Podle přiloženého řezného plánu je patrné, dobré využití běžných rozměrů desek. Řezání je připraveno tak, že všechny lepené plochy jsou obrobeny a tím je snížena spotřeba lepidla. První (krajové) díly z desek je nutno odřezat s přídavkem (3mm). Teprve s dalšími díly je provedeno oříznutí na míru. Lepení polystyrénových dílu na dřevěné rámy je vhodné provádět hustými disperzními lepidly (Dilex, Uniflex, Dispercol,…) a to nejlépe malým molitanovým válečkem nebo jemnou zubovou stěrkou (event štětcem). Pro zajištění pevného styku polystyrénových dílů použijte hřebíky délky 70 mm zapíchnutých kolmo do spoje. Druhý den je kleštěmi snadno vyjmete při současném otáčení.

Dřevěné díly nástavku napusťte po slepení nástavků teplou napouštěcí fermeží. Po zaschnutí nabarvěte polystyrénové díly z obou stran jednou vrstvou mírně naředěným Balakrylem tmavé nejlépe černé barvy. Tato vrstva má zamezit průchodu světla polystyrénem (světlo způsobuje vykousávání polystyrénu včelami). Za teplého počasí tato vrstva zaschne během několika hodin. Další vrstvu na plochu polystyrénu proveďte fasádní akrylátovou barvou, na kterou ihned nasypete vrstvičku suchého štukového písku. Takto upravte vnější i vnitřní stranu nástavku. Písek zabrání okusování polystyrénu včelami, ale i útokům malých ptáku během zimy. Druhý den po řádném zatvrdnutí barvy proveďte poslední vrchní nátěr. Z venku včetně dřevěných rámů opět fasádní barvou, kterou můžete případně tónovat. Zevnitř bílou disperzní barvou s potravinářským atestem (např. Eterfix LX).

Takto povrchově upravený nástavek vás překvapí odolností a případnou snadnou opravitelností  prostým vyříznutím poškozené části a vlepením potřebného dílu disperzní barvou. Proto je vhodné mít k dispozici vhodné odřezky stejně povrchově ošetřené nátěry a pískem.  Nástavek je lehký s vynikající tepelnými vlastnostmi. Ani po 15–ti letech používání nemají náznak zčernání plísní. Potřebná je pouze údržba stykových ploch po několika letech provozu. Jedná se oškrabání propolisu ze stykových ploch a napuštění fermeží. Drážky pro ouška rámků se dobře seškrabují kolmo dlátem s mírně naostřenou boční hranou. Fasádní barva je zvolena pro svoji dostatečnou povětrnostní odolnost a vyhovující cenu při nákupu většího množství. Jedinou nevýhodou polystyrénových nástavků je jejich přitažlivost pro mravence, kteří dokážou během jedné sezóny vykousat nástavek tak, že místy zbude pouze barva s pískem. Tomu lze zamezit pouze opravami i sebemenších otvorů v barvě stěn nástavků.

 

Uznávám že tato úprava povrchu nemusí být dostatečná v lesním prostředí, kde jsou časté útoky větších ptáků jako jsou datli, strakapůdi, žlůny, atd.. V ostatních typech stanovišť jistě vyhoví, nebo pomůže dvojitá vrstva písku v okolí česna, kde dochází k nejčastějším útokům. Na mém stanovišti, které je 100 m od lesa, dochází k poškození do 5% nástavků. Nejdůležitější je ochrana v zimě. Nejlépe trvalým krmením ptáků a zavěšením ochranné sítě před česna (naposledy jsem ji viděl v OBI v zahradnických potřebách za pár korun) .

 

Moje zkušenost ukazuje, že není polystyrén jako polystyrén. Zejména u měkkých druhů Vás může potkat časté nemilé překvapení, že včely intenzívně stěny úlů vykusují.

 

STROP NÁSTAVKOVÉHO ÚLU

 

Strop je tvořen rámem nejlépe z sčepovaných prkének (není podmínkou), která jsou na spodní straně seříznuta pod úhlem tak, aby případná voda tekla od stěn úlu. Strop je vyroben ze sololitu nebo sololaku, který je kolem dokola přilepen k rámu stropu a zajištěn hřebíčky. Pro venkovní použití na včelnici je vhodné strop doplnit o oplechování. Dřevěná konstrukce je napuštěna fermeží. Celoroční uteplení stropu je tvořeno vyjímatelnou 3 cm deskou polystyrénu, ke kterému je disperzním lepidlem přilepen rámeček z pásku polystyrénu o výšce 1 – 2 cm. Takto upravený strop umožňuje vyklenutí krycího igelitu a filcové utelplivky nad horními loučkami rámků s můstky. To umožňuje volné přecházení včel mezi rámky, případně umožňuje vložení krmné placky na horní loučky rámků aniž dojde k nadzvednutí uteplení z okrajů nástavku. Horní nástavek je zakryt igelitovou plachetkou (vhodná je igelitová pytlovina) a na zimu je doplněna o filcovou (nebo kobercovou - Jekor) desku.

 

KOČOVNÉ DNO NÁSTAVKOVÉHO ÚLU

Pro kočování se silnými včelstvy je nutné dostatečné větrání při transportu. Vlastní dno je tvořeno svařovaným rámem z Jöklů, na kterém úl leží přímo na zemi. Ocelovou konstrukci je vhodné pozinkovat nebo namočit v barvě. Rám je doplněn dřevěnou vložkou s drátěnou síťovinou a dosedacím dřevěným rámem. Tento rám je sčepován a slepen epoxidovým lepidlem. Za příčné latě je sešroubován s ocelovým rámem vratovými pozinkovanými šrouby M6. Hlavy šroubů jsou zality epoxidovým lepidlem. Proto je ocelový rám předvrtán průměrem 6,5 mm a zespodu vyvrtán průměrem 20 mm pro zasunutí nástrčkového klíče. Dřevěný rám je svrtán  s ocelovým rámem. Česnový klín je zasunut za plechové zarážky, které jsou zachyceny hřebíčky do boku dřevěné vložky dna. Je vyroben z novoduru tloušťky 10 mm. Dřevěné díly jsou napuštěny fermeží. Potřeba vysokého dna jako protirojového prostředku je nahrazena přidáním nástavku osazeného stavebními rámky přímo na dno úlu. Povinná vložka pro sběr měli je tvořena deskou z PVC lina přístupnou zepředu česnem. V zadní části dna je vybrání pro uchopení dna při svazování úlu popruhem a pro kontrolu hmotnosti úlu (zásob). Kontrolu hmotnosti provádím mincířem do 25 kg, který je opatřen hákem takové délky, abych se nemusel při vážení shýbat.

Během kočování je zasíťování dna otevřeno. Od září do konce dubna je dno uzavřeno podložkou z PVC lina. Podložka se vkládá zepředu po nadzvednutí česnového klínu. K jejímu vyjímání jsou vhodné tenké ploché kleště (např. staré včelařské). Podložky se přes zimu mírně zkroutí, proto je po vyjmutí a omytí skladuji srovnané do „štosu“ na slunci, kde se opět vyrovnají.

 

 

VYSOKÝ NÁSTAVEK 9 x 39 x 28

 

Při včelařském provozu s více jak 20 včelstvy v nástavkových úlech vidím jako výhodu používat dva rozměry rámků. Důvodů je několik. Většina matek dává přednost kladení do větších ploch a tím omezí plodování do souší s medem. Sníží se počet rámků s plodem se kterými manipulujeme podstatně méně než s mednými. Sníží se počet spodních ukončení rámků, které musíme kontrolovat na výskyt matečníků. Nevýhodou je zvýšená váha takovéhoto nástavku, přestože je méně zanášen medem. Rámky z těchto nástavků neslouží k vytáčení, a zásoby v něm ponechávám včelstvu. Nástavek je vyroben shodnou technologií jako nízký s celkovou výškou 288 mm. Rámky z těchto vysokých nástavků lze v nouzi umístit do dvou nízkých nástavků.

 

VYSOKÝ RÁMEK 39 x 28

 

Rámky této rámkové míry jsou tzv. Hoffmannova typu. Mají široké boční loučky, které jsou ve spodní části zúženy. Horní loučka je shodná s nízkým rámkem. Spodní loučka je v šířce 20 mm. Loučky frézuji pomocí přípravku na kotoučové pile. Menší kotouč křížem vypodložím aby kmital v šířce asi 10 mm. Ke stolu pily upevním přípravek a loučky opatrně přisouvám až k dorazu. Rámky jsou drátkovány 4 x svisle. Bylo by vhodné drátkování doplnit o jeden drátek vodorovně asi 5 cm od spodní loučky. Drátek nelze tolik vypnout jako v případě nízkých rámků a proto jej předepneme jen s mírným prohnutím spodní loučky (do 10 mm). Následným elektrickým zatavením mezistěny dojde k jeho uvolnění. Mezistěnu seřízneme tak aby úplně nedoléhala k okrajům rámku (mezera asi 3 mm), jinak v teplém prostředí úlu dojde k jejímu vyklenutí do boku.