Řepka a oddělky 2004

Řepka na podřipsku kvetla téměř 4 týdny, ale nebylo to pro snůšku moc platné. První dva týdny se však značné projevilo dlouhodobé sucho a neustálý východní vítr, který byl příčinou velkých ztrát létavek. 8. května jsem přelarvil 120 misek a rozdělil je mezi 20 včelstev. Druhý den jsem vybral včelstva, která příjmula maximum misek a na mateří kašičku jsem znovu přelarvil 120 misek. 18. a 19 května  jsem nadělal 45 třírámkových oddělků, kterým jsem přidal zavíčkované matečníky. Zbylých 30 zavíčkovaným matečníků jsem tentýž den rozdal zájemcům z okolí. Řepka mezitím začala medovat, ale to už kvetly jen vrcholy rostlin. Mezitím se akáty začaly nalévat, ranné stromy už kvetly. Chtělo to trpělivost počkat až do konce snůšky. Rychle vytočit a nakočovat na akát. Rychlé vytočení mi umožnil nový koš do medometu s významnou pomocí mé paní. Kočování pak už bylo "srandou". Oddělky mezitím zesílily z líhnoucích se mladušek a mladé Vigorky se rozkladly.

009.JPG
České středohoří
012.JPG
včely a západ slunce
015.JPG
včelstvo po odebrání oddělku
021.JPG
včelstva s 40-ti kg medu
, za nimi stojí oddělky  připravené na odvoz
022.JPG
vůz je plný, péra sedí, jedeme vytáčet
028.JPG
před úl ometené včely
029.JPG
štíhlá matka v roji
030.JPG
rojová matka po "redukční" dietě
031.JPG
rojová matka
032.JPG
matka
033.JPG
roj usazený na mezistěnách
044.JPG
práce včelařského kroužku
056.JPG
50 oddělků na zimovišti
057.JPG
oddělky - 2 nad sebou oddělené dvěma fóliemi s otočenými očky
058.JPG
klidné místo pro testování matek ve snůšce z akátu
059.JPG
jednoduché dno úlu pro oddělek
060.JPG
usazený třírámkový oddělek s 6-ti mezistěnami
061.JPG
obsazení včelami
062.JPG
vložený zralý matečník
072.JPG
roj po 14-ti dnech
073.JPG
roj po 14-ti dnech
074.JPG
roj po 14-ti dnech
075.JPG
rojem vystavené mezistěny

Řepka a oddělky 2005

V tomto roce díky chladnému a vlhkému počasí dosáhla doba kvetení úctyhodných 6 týdnů. Neustálé doplňování stavu "neunavených" včel o mladé líhnoucí se včely přineslo výsledek ve vynikajícím výsledku ve snůšce medu ale také v rychlém nástupu rojové nálady. V prvním týdnu květu řepky téměř neexistovalo jediné včelstvo s chovnou náladou, ale během dalšího týdne bylo vše obráceně. Odčerpání zavíčkovaného plodu třírámkovými oddělky přišlo právě o ten týden pozdě. Mrazy v posledním týdnu dubna totálně "spláchly" nejen meruňky, třešně, ořechy ale hlavně akáty. Prodloužení květu řepky tedy neohrozilo nůšku z akátu a tak nebylo třeba na vytáčení spěchat. Nově jsem v posledních teplých dnech května vyzkoušel vytvoření velkého horního česna těsně pod střechou úlů. Podložil jsem krycí fólii česnovým klínem. Mělo to velký vliv na zahuštění a zavíčkování zásob, kterých bylo až 5 polonástavků.

759.JPG
snůška začala
760.JPG
1. stanoviště
762.JPG
2. stanoviště
763.JPG
úly cik-cak
764.JPG
764.JPG
758.JPG
postavené mezistěny ve dvou polonástavcích
768.JPG
přivezl jsem vůz nástavků na přidání
769.JPG
včelstvo v vloženou sérií v medníku odděleném folií
770.JPG
série po dvou dnech
771.JPG
pohled do misek
772.JPG
série po týdnu
773.JPG
série po týdnu
774.JPG
snůška již začala
775.JPG
letos mi některá včelstva "ničila" mezistěny stavěním trubčiny kolmo mezi mezistěnami
776.JPG
mezistěn se přitom včelstva téměř netknula
777.JPG
1. stanoviště před vytáčením
778.JPG
778.JPG
779.JPG
779.JPG
780.JPG
oddělky na zimovišti
781.JPG
781.JPG
782.JPG
první letošní roj v 6-ti metrech
784.JPG
2. stanoviště před vytáčením až s 5 polonástavky na vytáčení
799.JPG
med v výšce očí
800.JPG
800.JPG
796.JPG
vyletěl roj
797.JPG
a začal si sedat do porostu řepky
798.JPG
pomůcka na sběr rojů, kterou vozím stále sebou - papírová krabice a kousek lina
801.JPG
teď ho nechám v klidu a jdu pokračovat ve vybírání medu
802.JPG
usazený roj
813.JPG
letošní oddělek
814.JPG
letošní kladoucí vigorka
817.JPG
817.JPG
818.JPG
818.JPG
 

Řepka a oddělky 2006

V tomto roce se řepka opozdila v rozkvětu o pouhý týden. Na to, že byla pěkně dlouhá a nepříjemná, vypadá zatím pěkně ale čeká na déšť, který stále nepřichází. 

984.JPG
poslední obrázky z předjaří
985.JPG
985.JPG
986.JPG
cestička k domovu .....
987.JPG
987.JPG
988.JPG
988.JPG
989.JPG
989.JPG
990.JPG
první série
991.JPG
první série
992.JPG
992.JPG
993.JPG
načapal jsem matičku při kontrole matečníků
994.JPG
994.JPG
995.JPG
Týden před tvorbou oddělků už matky nemají kde klást a tak jsem odebral všechny plodištní souše plné medu a nahradil je prázdnou souší a mezistěnou. Odebrané zásoby dostanou oddělky.
996.JPG
druhé stanoviště na řepce
997.JPG
997.JPG
999.JPG
na zimovišti zůstalo několik trubčích včelstev a ty čekají na oddělky s mladými matkami
A001.JPG
připravené úlky pro oddělky
A002.JPG
A002.JPG
A003.JPG
stavební rámek
A004.JPG
místo plodových rámků vložené souše a mezistěny
A005.JPG
voskovými puntíky značím počet odebraného plodu
A006.JPG
A006.JPG
A010.JPG
A010.JPG
A011.JPG
plodový plást pro oddělek
A012.JPG
A012.JPG
A013.JPG
zdlouhavá práce  - tvorba oddělků
A014.JPG
A014.JPG
A016.JPG
vítr na kočovném stanovišti - největší nepřítel
A017.JPG
naložené oddělky před složením na zimovišti
A018.JPG
A018.JPG
A019.JPG
sbírání roje ležícího na zemi - nalákání do podmetui
A020.JPG
A020.JPG
A021.JPG
osazený oddělek
A022.JPG
vylíhlý matečník
A023.JPG
matky jsou venku
A039.JPG
medobraní z trubčích včelstev

Řepka a oddělky 2007

Letos řepka rozkvetla o 14 dní dříve než je dlouhodobý průměr. Ale protože už měsíc nepršelo, asi z ní moc nebude. 

1080.JPG
1. stanoviště
1081.JPG
1. stanoviště
1082.JPG
2. stanoviště
1083.JPG
2. stanoviště
1084.JPG
na zimovišti zůstali jen trubčí včelstva ve funkci "hlídačů" železných podstavců před nepřizpůsobivými občany

Řepka 2008

Letos řepka rozkvetla dříve než jabloně - to také nepamatuji. Těsně před rozkvětem napršelo 22 mm vody to je dobře - zatím je pěkná. Počasí má být střídavě oblačné - to je také skvělá zpráva. Včely zatím do snůšky dorostou a kvetení se prodlouží. Pamatuji, že jeden rok kvetla celý měsíc. Včelstva kynou před očima, denně se líhne v každém včelstvu již přes 1000 mladušek. Přichází období maxima plodového tělesa a tak se chystám založit první sérii a bych 10 dní na to odebral ze včelstev oddělky. Nejdříve ale odeberu ze včelstev zaplodované stavební rámky a nahradím je novými. Trubčí rámky umístím na zimovišti na "trubčí včelstva, která mi vychovají tisíce nápadníků pro mladé matky. F1 matky kladou "čistokrevná" trubčí vajíčka a tak se dlouhodobě snažím geneticky ovlivnit celé okolí. Navíc předpokládám, že moji trubci vychovaní v panenských trubčích buňkách mají větší šanci v souboji s ostatními trubci vychovanými v mnohokrát zakladených buňkách kdesi na periferii plodu .

A101.JPG
1. stanoviště
A102.JPG
1. stanoviště
A108.JPG
1. stanoviště
A103.JPG
2. stanoviště
A104.JPG
2. stanoviště
A105.JPG
stavba na stavebním rámku a na mezistěnách
A106.JPG
příprava osazených "medníkových" nástavků v klidu na zimovišti
A107.JPG
Vystavěný trubčí rámek a první řepkový med
A109.JPG
Vybraný rámek pro tvorbu startéru
A110.JPG
Příprava startéru pro chov matek - 7 souší s nejstarším zavíčkovaným plodem + zásobní rámek, devátý bude chovný rámek
A11.JPG
příprava vystrojených úlků pro oddělky
A112.JPG
umytí a desinfence den pro oddělky
A113.JPG
umytí a desinfekce nástavků pro oddělky
A114.JPG
vystrojení nástavků pro oddělky - přepážka a jedna souš
A115.JPG
umytá a desinfikovaná dna
A116.JPG
příprava na přelarvování
A117.JPG
druhá série ze startéru, ten je tak plný líhnoucích se včel, že se už do nástavku nevejdou
A118.JPG
první série po jednom dni v nástavku s trubčinou
A119.JPG
trubčina má vyšší teplotu a je plná kojiček krmící otevřený plod - a pak že chov trubců omezuje rozmnožovací pud
A120.JPG
plemenný materiál pro postupné přelarvování - hranice mezi vajíčky a larvičkami
A121.JPG
rozdíl mezi netrubčími včelstvy na zimovišti (až 30kg medu) 
A122.JPG
a trubčími - starají je mnoho "příživníků"
A123.JPG
několik dní před koncem řepky je vidět letošní značná nevyrovnanost v síle včelstev - podpořená stranovým zalétáváním
A124.JPG
tvorba oddělků je jednou z nejnáročnějších prací v roce - přesně stanovená termín bez ohledu na počasí
A125.JPG
připravené = vystrojené úlky pro oddělky s jednou vystavěnou souší a teplou přepážkou
A126.JPG
každému včelstvu se musí až pod sukni = sundat všechny plné nástavky s medem a rozebrat celé plodiště
A127.JPG
stanoviště po odebrání 40-ti oddělků je připraveno na vytáčení
A128.JPG
zimoviště po uložení oddělků mezi trubčí včelstva
A129.JPG
takhle krásně se o matečníky postaraly trubci nad mateří mřížkou
A130.JPG
zaručená teplota v nástavku se stavebními rámky plných zavíčkovaného trubčího plodu je možná lepší než termostat
A131.JPG
trubce mám zavřené v nástavku pro trénování odběru spermatu