Igelitový rojochyt

Igelitový pytel na snímání vysoko usazených rojů je lehký a snadno se s ním manipuluje i ve velkých výškách.

Z takovéhoto rojochytu včely vylétávají minimálně. Roj se dá snadno sejmout po částech.