Měření teplot v hroznu včel

Pro měření  teploty v hroznu včel během zimy a předjaří používám digitální automobilní teploměry s venkovním čidlem z kterého je odstraněn plastový obal. Čidlo na podzim umístím pod krycí fólii a teploměr umístím na střechu úlu do závětří (za cihlu) aby jej nesfoukl vítr.

Měření používám ke správnému rozhodnutí "Kdy léčit fumigací nebo aerosolem?". Správná odpověď je "Když matky neplodují!". Ten správný okamžik bez rozebírání včelstev lze poznat podle poklesu teploty v hroznu včel. Chce to několik teploměrů v různých typech včelstev ( kmenová, oddělky, roje, ... ) a čekat. Po několika týdnech plodové pauzy některá včelstva ještě před vánoci začínají plodovat znovu. Správným načasováním léčby si lze ušetřit plno práce a lze maximalizovat její účinnost.

Na nárůstu teploty demonstruji studentům vliv rušení (vyrušování) včelstva pouhým pohybem osob kolem úlu. Během zimy i za nejvyšších mrazů teplota nad hroznem neklesá pod 6°C. Začátek plodování se letos projevil v posledním týdnu prudkým nárůstem teploty na 18°C.


automobilový teploměr s rtuťovou baterií s vnitřním a vnějším čidlem

venkovní čidlo je osvobozeno od vnějšího obalu

při sezení včel pod fólií stačí čidlo položit na horní loučky


teploměr je uložen pod střechou nebo zavěšen pod střechou aby na něj přes zimu nepršelo

teploměr s tužkovou baterií AAA

čidlo může zůstat v hroznu včel celou zimu