Zima 2003-2004

2.JPG
nové papírové polonástavky
3.JPG
nové vysoké nástavky z Jackoduru
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
nové nástavky
     
Zima 2004-2005

Sýkorky na sádle

332.JPG
koňadra
333.JPG
modřinka
334.JPG
334.JPG
335.JPG
335.JPG
336.JPG
336.JPG
337.JPG
337.JPG
338.JPG
stopy, které zanechal rejsek
339.JPG
měl po 8 týdnech
340.JPG
záložní včelstvo zimující u stěny úlu

Zimní práce v dílně

343.JPG
horní rámy nástavků po slepení
344.JPG
broušení hran a slepených spojů
345.JPG
345.JPG
346.JPG
obroušené dolní rámy nástavků
347.JPG
broušení plochy pro lepení papírových stěn nástavků
348.JPG
materiál na rámy z odpadu (rámy oken, palety, ...)
349.JPG
broušení obvodu rámu a zaoblení rohů
350.JPG
je hotovo, jde se lepit prkénka z vlnité lepenky
351.JPG
lepení papírových prkének na tloušťku 25mm
352.JPG
lepidlo na tapety nanášené molitanovým válečkem na obě lepené plochy
353.JPG
lepení ve větší vrstvě = zatížení spodních prkének
355.JPG
za 3 hodiny materiál na 20 nástavků => materiál na jeden nástavek za cca 15Kč práce
První prolet - leden 2005
356.JPG
záložní minivčelstvíčko č.1
357.JPG
357.JPG
358.JPG
358.JPG
360.JPG
záložní minivčelstvíčko č.2
361.JPG
záložní minivčelstvíčko č.2
Řezání a lepení papírových přířezů pro polonástavky
363.JPG
řez první finální hrany
364.JPG
při správném seřízení pravítka, ostré pile a přiměřené rychlosti posuvu je výsledná hrana perfektní = hladká
367.JPG
řez druhé finální hrany
370.JPG
zkracování na koso pod 45°
371.JPG
přířezy pro 31 nových papírových polonástavků
372.JPG
za 4Kč lepidla na 1 nástavek
376.JPG
první lepenou hranu polepit najednou
379.JPG
rohové stykové plochy nalepit také, nešetřit! = výsledná hrana je pak dostatečně tuhá
377.JPG
sesadit s odsazením od vnitřní hrany rámu asi 2 mm
378.JPG
zvenku to samé
373.JPG
malý molitanový váleček - velký (rychlý) pomocník
374.JPG
Dispercollem polepit obě slepované plochy= papír i dřevěný rám
375.JPG
nehtem zahladit hrany
380.JPG
lepit a zatěžovat
381.JPG
31 nástavků za dvě hodiny
382.JPG
broušení dosedacích ploch nástavků
383.JPG
sražení zadních hran spodního rámu nástavku pro nasazení rozpěráku při zvedání nástavku
388.JPG
detail sražení rohové hrany dolního rámu nástavku
384.JPG
postupné navrtání otvoru očka v dolním rámu nástavku
385.JPG
pohybem ze strany na stranu profrézujeme postupně celou šířku očka
386.JPG
očka je nutné začistit, aby se zabránilo případnému zranění včel než si samy otvor vyčistí
387.JPG
začištění hran ostrým pilníkem
389.JPG
dokončení začištění vnějších hran smirkovým papírem
390.JPG
nástavky připravené na zalepení hran, napuštění fermeží a nátěrem včelím voskem
767.JPG
štos nových uteplených střech napuštěných včelím voskem
401.JPG
další přířezy tloušťky 22 mm z jiného papíru
403.JPG
přířezy jen z recyklovaného papíru
404.JPG
sesazení přířezů na dolním rámu nástavku
405.JPG
detail sesazení roku
406.JPG
sestavený nástavek z "recyklovaných" rámů
407.JPG
detail uzavření rohů papíru jeho zaoblením (nehtem)
408.JPG
24 nových nástavků
409.JPG
nástavky napuštěné fermeží
410.JPG
jen schni (a srůstej)!
412.JPG
po nátěru fasádní barvou
413.JPG
materiál na 4 vysoké nástavky
414.JPG
papírové desky pro vysoké nástavky složeny z vlnité lepenky položené vlnami křížem na sebe
415.JPG
široké desky na malé pile řežu přiložením ke kolmému pravítku zezadu
416.JPG
hotové přířezy papírových prkének pro vysoké nástavky
417.JPG
stažení rohů stěn vysokých nástavků pomocí železných úhelníků, pevného špagátu a roubíku
418.JPG
pohled zezadu
419.JPG
detail perfektního sesazení stažených rohů při pohledu zevnitř
420.JPG
stažení rohů postačuje po dobu lepení dalšího nástavku
421.JPG
hotovo
427.JPG
hotové papírové nástavky plné rámků s mezistěnami připravené na sezónu

Na návštěvě u bývalého včelařského studenta

(budoucího včelařského učitele)

422.JPG
nové přístřeší pro techniku
423.JPG
jedno stanoviště z celkových 250 včelstev
424.JPG
Jindrova dna a Kolomého nástavky
425.JPG
425.JPG
426.JPG
rodinný poklad
 

Zima 2006-2007

1001
přířezy na nové nástavky
1002.JPG
přířezy z vlnité lepenky na nové nástavky
1003.JPG
vánoční dárek od rodiny
1004.JPG
stanoviště v zimě 2006-2007
1005.JPG
 
1006
úly připravené na tuhou zimu
1007.JPG
 
1008.JPG
 
1009.JPG
 
1010.JPG
 
1001
 
1012.JPG
 
1013.JPG
 
1014.JPG
stanoviště včelstev mého tatínka
1015.JPG
 
1016
při práci
1017.JPG
 
1019.JPG
připravená papírová prkénka čekají na vyschnutí
1020.JPG
70 dolních rámů pro nové nástavky
1021.JPG
70 horních rámů pro nové nástavky
1018.JPG
poslední zbytky medoviny
       
Teplý leden 2007

13. leden 2007 12.00 hodin 11°C bezvětří

1022
první kontrolované včelstvo - hučelo = je podezřelé
1023.JPG
prostřední obsazený rámek z medné komory
1024.JPG
jedná se loňský oddělek a obsedá 4 uličky ve dvou nástavcích
1025.JPG
medná komora s přibližně 8kg medu
1026.JPG
prostřední plást z plodiště je zdánlivě bez plodu ale nahoře ......
1027
jsou dva matečníky a jedna zavíčkovaná buňka
1028.JPG
druhé včelstvo
1029.JPG
včely sedí na plástech bez zásob nebo na části bez zásob
1030.JPG
medná komora také s cca 8 kg medu
1031.JPG
včelstvo sedí na 7-mi uličkách
1032.JPG
plásty z plodiště bez plodu
1033.JPG
třetí včelstvo je na tom stejně jako to druhé
1034.JPG
 
1035.JPG
 
1036.JPG
 
1037.JPG
 
1038.JPG
včely sedí na pylových zásobách ale bez plodu
1039.JPG
 
1040.JPG
čtvrté včelstvo - bylo vybráno podle opocené krycí folie
1041.JPG
včely sbírající metabolickou zkondenzovanou vodu
1042.JPG
včelstvo sedí na 8-mi uličkách
1043.JPG
trubčí plást ze středu medné komory
1044.JPG
zásob je dost
1045.JPG
zavíčkovaný plod v rozsahu 1 dm2 oboustranně
1046.JPG
 
1047.JPG
 
1048.JPG
 
1049.JPG
v plodišti bez plodu
1051.JPG
 
1051.JPG
 
1052.JPG
 
1053.JPG
 
1054.JPG
 
1055.JPG
malé množství měli i mrtvolek
1056.JPG
 
Odběr měli 2007
1079.JPG
líska dnes rozkvetla
1078.JPG
včely chodí na vodu kde se dá
1077.JPG
 
1076.JPG
 
1075.JPG
 
1074.JPG
jedno včelstvo mělo podložku plnou trubců a vytahaného trubčího plodu
1073.JPG
 
1072.JPG
 
1071.JPG
tady byl na návštěvě rejsek
1070.JPG
 
1069.JPG
odběr měli
1068.JPG
typický obrázek - včely sedí na jedné straně a rabují zásoby z druhé strany
1067.JPG
včelstvo s trubci na podložce
1065.JPG
medná komora plná medu
1064.JPG
z plodiště vykukují vrcholky trubčího plod
1063.JPG
nepovedlo se sice vyfotit ostré, ale je tam namíchaný zavíčkovaný trubčí i dělničí plod
1060.JPG
vytahaný poškozený plod
 
Zima 2008

Zhoršující se situace v řešení nákaz moru včelího plodu na území ČR mě nutí rozdělit jedno zimoviště na několik stanovišť. Přece si nenechám zlikvidovat všech 140 včelstev jen proto, aby byl splněn příkaz někoho od "bílého"stolu. Sám jsem zvědav jak zimování na "veřejnosti" dopadne. Získat povolení k umístění včelstev v okolí nakonec nebylo tak těžké, a tak mám včelstva na 5-ti místech. Stanoviště jsem vybavil gumovým běhounem z pasového dopravníku aby úly nestály přímo na zemi. Skupiny úlu jsem obalil ochranou sítí proti ptákům a každé stanoviště označil výstražnou tabulkou s číslem telefonu. Stanoviště zatím navštěvuji v 3-týdenních intervalech. Jediný problém jsem zaznamenal na stanovišti uvnitř lesa, kde jakýsi houbař svojí holí několikrát vyzkoušel tvrdost povrchu polystyrénových nástavků. Jeho pokusy naštěstí nepronikly skrz. Při odběru měli jsem kontroloval stavy a zjistil jsem jediný úhyn typický pro Varrou - úl plný zásob ale bez včel. Zavřel jsem očka a nechal ho být.

 

1080.JPG
teplota signalizuje plodování už začátkem ledna
1081.JPG
umístění čidla uprostřed hroznu včel
1082.JPG
1083.JPG
1084.JPG
1085.JPG
1086.JPG
1087.JPG
1088.JPG
zazimované stanoviště s "přemetenými" včelstvy
Zima 2010

Zima nám dává ukázat co umí. Střídá se teplo, déšť, mráz a sněhové čepice. Ještě, že v dílně je jakžtakž snesitelně. Těch několik minut práce venku se dají vydržet třeba i v rukavicích. Ještě není 10. ledna a od Nového roku mám hotovo 105 nových polonástavků. Ještě tak 50 malých a aspoň 40 velkých a vše naplnit rámečky. Díky teplému podzimu jsem stihnul nařezat všechny potřebné přířezy (cirkulárku mám jen pod střechou) a tak mě čeká jen práce v teple. Těsně před nástupem zimy jsem otestoval léčení zadýmovačem Grifin od př. Brentnera. Testoval jsem rostlinný a medicinální olej. Křížový test s fumigací ukázal že, výsledky s tím druhým byly přesvědčivější. Problém byl ale s nedostatkem kleštíků. Na přístroji jsem udělal několik "vylepšení" na zvýšení jeho tuhosti. Ještě to bude chtít doplnit nožičky - stojánek (mám jen málo plechových střech). Nutnost jsou těsné brýle a alespoň respirátor.

Udělil jsem si povánoční dárek - pořídil si líheň na vylepšení technologie chovu sérií pro inseminaci. Už se těším na jaro.

 
 Na sněhu jsem našel trubce, který chudák zimou evertoval.

150 včelstev na tomto stanovišti v klidu čeká na jaro
Minilíheň s možností připojení i na 12V
       Zima 2012

Získal jsem od př. Brentnera nový typ kotlíku pro Grifina. Trubka z nerezu a nová olejnička. Předělal jsem si to na kartušový hořák a šel na ně.

 
 

Použití vodní emulze s sebou přináší rozčarování z odkapávání kapiček vody z aplikační trysky. Původně jsem si myslel, že za to může dlouhá vyčnívající trubka v které pára může kondenzovat, nedostatečný počet závitů trubky v kotlíku nebo příliš rychlé dávkování z pumpičky. Udělal jsem úpravu pro zpomalení přesného dávkování pomocí velkokapacitní stříkačky a ani v tomto případě se voda bez tvorby kapiček, alespoň ze začátku, neodpaří. Zlepšila se ale přesnost dávkování otáčením tlačného šroubu.