JARO NA STANOVIŠTÍCH

Jaro je obdobím  naděje, dynamiky a rozmnožování. Co jsme zanedbali před rokem, nyní již nedohoníme. Vždyť skutečný včelařský rok jen duben, květen, červen a zima.

Foto z mých stanovišť z let 2004-2009