VOLNÁ STAVBA VČEL

Fotografie ukazují, jak včely vyřešily úlovou otázku i otázku rámkových měr za nás. Pokud včelám v našich úlech něco opravdu vadí, jsou to rámky a zřejmě i mezistěny. Přirozená stavba se řídí určitými zákonitostmi, které je třeba ještě poznat. Fotografie z "Medné krávy" a akce odstraňování divoce žijícího roje. Na dalších je detail rámku s přilepenou klínovou laťkou k horní loučce. Následují fotografie př. Novotného včelstva na (nikoli v) lípě.